Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Zestaw startowy do minikursu — komisja bioetyczna

Zestawy startowe zawierają łącza do adekwatnych tekstów z podstawowymi informacjami, znajdujących się w zestawie narzędziowym, i powiązanych prezentacji PowerPoint oraz mediów do tworzenia jedno- lub kilkudniowych szkoleń na temat...

Czytaj więcej »

Biodostępność i biorównoważność

Biodostępność stanowi ułamek (procent) podanej dawki niezmienionego leku, która osiąga krwiobieg (krążenie ogólne). Biodostępność jest różna w przypadku różnych składników farmaceutycznych i sposobu podania.

Czytaj więcej »

Prognostyczna wartość badań nieklinicznych

Dane z badań nieklinicznych są ważne jako narzędzie prognostyczne i służące do podejmowania decyzji w procesie rozwoju leków. Przed podaniem zdrowym ochotnikom leku należy uzyskać wystarczające i zadowalające wyniki...

Czytaj więcej »

EudraVigilance

EudraVigilance to internetowy system informacyjny służący do zarządzania danymi z raportów o bezpieczeństwie utworzonymi przez Europejską Agencję Leków (EMA), zawierającymi zgłoszenia o podejrzewanych działaniach niepożądanych leków zarejestrowanych w UE.

Czytaj więcej »

Filtry