Czy mogę ponownie wykorzystać materiał EUPATI?

Wszystkie informacje na stronach www.eupati.eu, www.toolbox.eupati.eu i learning.eupati.eu są objęte licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Co mogę zrobić?

Licencjonowanie naszej pracy na licencji CC BY-NC-SA 4.0 oznacza, że możesz:

  • Udostępniać – kopiować i redystrybuować materiał na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie.
  • Adaptować – remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał.

Korzystając z materiałów EUPATI należy jednak:

  • Podać odpowiednie uznanie, w tym imię i nazwisko twórcy i stron przypisujących, informację o prawach autorskich, informację o licencji, informację o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz link do materiału. Poniżej podano przykładowe oświadczenia dotyczące właściwego przypisania.
  • Podaj link do oryginalnej licencji CC BY-NC-SA 4.0 – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
  • Wskaż, czy zmodyfikowałeś materiał i zachowaj informację o wcześniejszych modyfikacjach.
  • W przypadku remiksowania, przekształcania lub rozbudowywania materiału należy rozpowszechniać swój wkład na tej samej licencji co oryginał (CC BY-NC-SA 4.0).
  • Unikaj stosowania warunków prawnych lub środków technologicznych, które prawnie ograniczają innym możliwość robienia czegokolwiek, na co zezwala licencja. Możesz to zrobić w dowolny rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że EUPATI popiera ciebie lub twoje użycie.

Jak przyznać odpowiedni kredyt – przykładowe oświadczenia

Czego NIE wolno mi robić?

Używać licencjonowanych materiałów do celów komercyjnych. Użycie komercyjne oznacza przede wszystkim przeznaczone lub ukierunkowane na korzyści komercyjne, zapłatę lub rekompensatę pieniężną, co stanowiłoby naruszenie licencji. Poniżej podano trzy przykłady wykorzystania komercyjnego i niekomercyjnego.

Przykłady wykorzystania niekomercyjnego i komercyjnego

Creative Commons definiuje użytek niekomercyjny jako “nie mający na celu przede wszystkim osiągnięcia korzyści komercyjnych lub wynagrodzenia pieniężnego”. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, wymiana Materiałów Licencjonowanych na inne materiały podlegające Prawom Autorskim i Podobnym Prawom poprzez cyfrową wymianę plików lub w podobny sposób jest niekomercyjna, pod warunkiem, że w związku z wymianą nie jest wypłacana rekompensata pieniężna”. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższymi trzema przykładami użycia i opinią EUPATI na ich temat.

  • Przykład 1: “Moja firma prowadzi rekrutację do badania klinicznego i chcielibyśmy wskazać naszym uczestnikom materiały EUPATI jako źródło wiedzy o tym, jak działa opracowywanie leków, lub chcielibyśmy wykorzystać materiały EUPATI jako podstawę do opracowania materiałów informujących uczestników o opracowywaniu leków”. – Opinia EUPATI: Niekomercyjne.
  • Przykład 2: “Chcę wykorzystać materiały EUPATI do przeprowadzenia niekomercyjnych warsztatów/szkoleń. Chcę pobierać od uczestników warsztatów opłatę na pokrycie kosztów organizacji warsztatów”. – Opinia EUPATI: Niekomercyjne. Możesz dokonać wpłat w celu pokrycia bezpośrednich kosztów udogodnień związanych z warsztatami – np. miejsce, wynajem sali, jedzenie, napoje itp. 
  • Przykład 3: “Chcę wykorzystać materiały EUPATI (lub pochodne materiałów EUPATI) do przeprowadzenia warsztatów/kursu szkoleniowego. Chcę pobierać od uczestników opłatę, aby pokryć koszty wydarzenia i osiągnąć zysk”. – Opinia EUPATI: Konferencje prowadzone np. przez profesjonalnych organizatorów konferencji byłyby uznawane za wykorzystanie komercyjne. Prosimy o kontakt pod adresem [email protected] w celu omówienia dostępnych opcji. 

Powyższy tekst jest łatwym do odczytania streszczeniem licencji, ale nie zastępuje oficjalnego tekstu prawnego, który można uzyskać i pobrać pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode. Należy pamiętać, że licencja może nie zapewniać wszystkich uprawnień wymaganych w konkretnym przypadku użycia. Niektóre prawa, takie jak prawo do wizerunku, prawo do prywatności lub prawa osobiste, mogą nakładać ograniczenia na korzystanie z materiałów. Ponadto użytkownik nie jest zobowiązany do przestrzegania licencji w odniesieniu do elementów materiałów znajdujących się już w domenie publicznej lub w przypadku, gdy korzystanie z nich jest dozwolone na podstawie odpowiedniego wyjątku lub ograniczenia.

Nie masz pewności? Nadal masz pytania?

Jeśli nie masz pewności co do tego, czy Twoje użycie jest niekomercyjne, czy też mieści się w granicach licencji, skontaktuj się z [email protected]. W przypadku domniemanego wykorzystania komercyjnego Konsorcjum EUPATI może zaproponować rozwiązanie, takie jak decyzja o zwolnieniu z opłat licencyjnych.

[Zastrzeżenie: Wyświetlane tłumaczenie zostało wygenerowane przy użyciu automatycznego systemu przetwarzania języka.]