Joanna Robaczewska, Polska

image_pdfSave as PDFimage_printPrint this page

„Wierzę, że zaangażowanie pacjenta doprowadzi do wzmocnienia pozycji pacjenta i pozostanie jedną z głównych sił napędowych zmian transformacyjnych w opiece zdrowotnej, w tym profilaktyki, diagnozowania i leczenia”.

Moim zdaniem, jako przedstawiciela pacjentów, EUPATI stanowi świetną platformę wymiany wiedzy potrzebną do aktywnego zaangażowani w rozwój innowacji terapeutycznych.

Dołączyłam do programu EUPATI z powodu pasji do badań medycznych. W obecnej chwili głównym zagadnieniem w mojej pracy naukowej oraz działalności rzecznika pacjentów pozostaje stan zdrowia psychicznego. Liczba osób, które doświadczają problemów psychospołecznych rośnie, co znajduje także odzwierciedlenie w zwiększeniu problemu zaburzeń psychicznych. Jednakże dostępne rozwiązania są ograniczone i osoby doświadczające problemów psychicznych zwykle pozostają same ze swoimi potrzebami medycznymi, a potrzeby czysto ludzkie są niezaspokojone. Dzieje się tak często dlatego, że potrzeby te nie są rozumiane przez tych, którzy nie posiadają rzeczywistego doświadczenia z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego zaangażowanie rzeczników pacjentów w zakresie zdrowia psychicznego jest jednym z warunków zmiany niekorzystnego status quo. Moim zdaniem, jako przedstawiciela pacjentów, EUPATI stanowi świetną platformę wymiany wiedzy potrzebną do aktywnego zaangażowani w rozwój innowacji terapeutycznych.

Uważam, że fundament cennych innowacji medycznych stanowią podstawowe wartości ludzkie takie jak zaufanie, troska, odwaga, szacunek i uczciwość, które napędzają wspólny wysiłek poszczególnych osób i organizacji zaangażowanych w poprawę opieki zdrowotnej. Wartości te są wspólne dla moich kolegów z kursu w ramach programu EUPATI. Szkolenie umożliwiło spotkanie doświadczonych rzeczników pacjentów, zapoznanie się z ich dorobkiem, pomaganie innym pacjentom i ich rodzinom, wsparcie i walkę o lepsze rozwiązania w przypadku rzeczywistych problemów i potrzeb medycznych. Szkolenie w ramach programu EUPATI to prawdziwa inspiracja i praktyczna lekcja przyszłej pracy jako rzecznika pacjentów.

Joanna Robaczewska, Organizacja: Collegium Medicum UMK (Polska), stażysta w EUPATI

Informacje na temat artykułu

Kategorie:,

Powrót do góry

Wyszukiwarka narzędzi