Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Dimitrios Athanasiou, Grecja

Wiedza i pasja to antidotum desperacji! Dzięki temu szkoleniu nie tylko pogłębiłem swoją wiedzę, ale także lepiej zrozumiałem sposób ciągłej poprawy rzecznictwa w Grecji.

Czytaj więcej »

Tworzenie leków. Etap 8: badania potwierdzające

Badania kliniczne Fazy III lub badania potwierdzające mają zapewnić ostateczne potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku przed wprowadzeniem go na rynek. Badania kliniczne Fazy III są największą, najbardziej skomplikowaną...

Czytaj więcej »

Epidemiologia

Epidemiologia to nauka o różnych czynnikach wpływających na występowanie, rozprzestrzenianie, profilaktykę i kontrolę chorób, urazów i innych zdarzeń dotyczących zdrowia w określonej populacji ludzi.

Czytaj więcej »

Lek pediatryczny: Plan badań pediatrycznych

Aby wspomóc proces zarejestrowania leku do stosowania u dzieci należy złożyć plan badań pediatrycznych (ang. Paediatric Investigation Plan, PIP). Plan podlega przeglądowi i gwarantuje, że opracowanie leku pediatrycznego ma...

Czytaj więcej »

Filtry