Wytyczne dotyczące udziału pacjentów

W partnerstwie EUPATI reprezentowane są organizacje pacjentów, środowiska akademickie, organizacje non-profit oraz firmy farmaceutyczne, HTA i organy regulacyjne. Wspólnie, dzięki analizie i konsultacjom społecznym, opublikowano zbiór zasad i standardów dotyczących udziału pacjentów w badaniach i rozwoju leków. Wytyczne te powinny być stosowane przez odpowiednie podmioty oraz przyczyniać się do opracowania wewnętrznych procedur operacyjnych w organizacjach i firmach.

See guidance documents