Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • a

 • AdenowirusAdenowirusy to wirusy średniej wielkości. Powodują liczne choroby płuc, żołądka, jelit i oczu, od łagodnych zakażeń układu oddechowego u dzieci po zagrażające życiu choroby wielonarządowe u osób z osłabionym układem immunologicznym. Adenowirusy są wykorzystywane jako wektory w terapii genowej(...)
 • AdjuwantAdjuwant to substancja (farmakologiczna i/lub immunologiczna) modyfikująca działanie innych substancji lub leków. Adjuwanty immunologiczne mogą być dodawane do szczepionek, aby wzmocnić odpowiedź immunologiczną. Terapia adjuwantowa to leczenie stosowane jako dodatek do głównego lub(...)
 • AglomeratSkupisko niezależnych, ale podobnych elementów zgromadzonych w jedną masę
 • AmorficznyBez określonego kształtu ani formy. Bezkształtny.
 • Analiza pośredniaAnaliza pośrednia służy do porównania ramion leczenia pod kątem skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania w dowolnym momencie przed formalnym zakończeniem badania klinicznego. Analiza pośrednia musi być uwzględniona w planie analizy statystycznej stanowiącym część protokołu.
 • Analiza zgodna z protokołem badaniaAnaliza zgodna z protokołem badania to analiza danych z badania klinicznego uwzględniająca jedynie osoby, które zrealizowały pełny plan leczenia i dokładnie wypełniały instrukcje przedstawione w protokole badania. Dlatego jest to analiza efektów leczenia, takich jak przyjmowanie leku,(...)
 • Analiza zgodna z zamiarem leczeniaAnaliza zgodna z zamiarem leczenia (ITT) polega na uwzględnieniu w analizie uczestników badania klinicznego na podstawie grup, do których zostali wstępnie przypisani, a nie leczenia, które ostatecznie otrzymali. Nie ma znaczenia, czy wycofali się z udziału w badaniu, czy postępowali zgodnie ze(...)
 • AnonimizacjaUsunięcie danych osobowych (takich jak nazwiska lub adresy uczestników badania klinicznego), aby nie można było zidentyfikować uczestników badania klinicznego na podstawie danych badania. W pełni anonimizowane dane nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do(...)
 • AnonimowyZ danych anonimowych usunięto wszelkie dane osobowe (takich jak nazwiska lub adresy uczestników badania klinicznego), aby nie można było zidentyfikować uczestników badania klinicznego na podstawie danych badania. W pełni anonimizowane dane nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zostać(...)
 • AudytAudyty (niezależne kontrole działań, procesów i jakości produktów) są częścią zarządzania jakością w przemyśle, finansach, handlu i sektorze publicznym. Zazwyczaj są przeprowadzane przez niezależne służby kontrolne, ale mogą być także przeprowadzane jako audyty wewnętrzne (autokontrola) przez(...)