Sökresultat

Visar 169 resultat 

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) ger viktig information om mervärdet hos en metod i hälso- och sjukvården och används ofta som stöd för beslutsfattande i processer för medicinsk metodutvärdering...

Läs mer »

Forskningsetiska kommittéer (REC)

Forskningsetiska kommittéer (REC) utvärderar forskningens etiska godtagbarhet innan deltagare kan skrivas in i en studie.Forskningsetiska kommittéer är hårt reglerade neutrala organ som arbetar efter standardrutiner bland annat för att...

Läs mer »

Förfalskade läkemedel

Ett förfalskat läkemedel är en förfalskning som utges för att vara ett riktigt, godkänt läkemedel men som innehåller undermåliga eller förfalskade beståndsdelar, inga beståndsdelar alls eller beståndsdelar i fel...

Läs mer »

medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är artiklar eller instrument som används vid förebyggande, diagnos eller behandling av sjukdomar.Medicintekniska produkter varierar i form och funktion, exempelvis från inhalatorer till pacemakrar till maskiner för...

Läs mer »

Genterapi

Genterapi är ett sätt att återställa funktionen hos celler där gener saknas eller inte fungerar ordentligt.Det är en högst experimentell teknik, men har sett lovande ut vid kliniska prövningar...

Läs mer »

Filter