Sökresultat

Visar 169 resultat 

Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL)

Mätningar av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) ger viktig information om mervärdet hos en metod i hälso- och sjukvården och används ofta som stöd för beslutsfattande i processer för medicinsk metodutvärdering...

Läs mer »

Rapportering och informationsspridning

Vägledning inför rapportering och informationsspridning av aktiviteter för patientdelaktighet Bakgrund/motivering till dokumentet Det är viktigt att vara öppen och eftersträva ett kontinuerligt och brett...

Läs mer »

Prövarhandbok

Prövarhandboken är en sammanställning av icke-kliniska och kliniska data som rör läkemedelsstudier hos människor – det är det enskilt mest omfattande dokument som sammanfattar informationen om ett prövningsläkemedel.

Läs mer »

Läkemedelsreglering i Europa

Läkemedelsregleringen utgör grunden för att säkerställa att endast läkemedel av hög kvalitet får säljas.I Europa föreslår Europeiska kommissionen lagstiftning på hög nivå i form av förordningar och direktiv.Europeiska läkemedelsmyndigheten...

Läs mer »

Etik vid medicinsk forskning på människor

Medicinsk forskning på människor utförs enligt strikt etiska principer.Dessa principer har utvecklats över tid, som reaktion på olika händelser inom mänsklighetens historia och fortsätter att kräva utvärdering och bedömning...

Läs mer »

Filter