Αποτελέσματα αναζήτησης

Επίδειξη 227 αποτελεσμάτων 

Διαδικτυακό σεμινάριο: Καθοδήγηση σχετικά με τη συμμετοχή των ασθενών στην Ε&Α που πραγματοποιείται από αυτόν τον κλάδο

Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα του προγράμματος EUPATI ήταν η ανάπτυξη, η ευρεία διαβούλευση και η τελική έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για την αλληλεπίδραση των...

Διαβάστε περισσότερα »

Μίνι μάθημα – Ενημέρωση και συγκατάθεση στις δοκιμές

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Εμπειρογνώμων ασθενής στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή βιοηθικής

Συμπερίληψη ενός εμπειρογνώμονα ασθενούς στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή βιοηθικής μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Ο εμπειρογνώμων ασθενής προτάθηκε στην υπάρχουσα επιτροπή, ώστε να συμπεριληφθεί η άποψη των ασθενών σε θέματα που...

Διαβάστε περισσότερα »

Μίνι πακέτα εκκίνησης μαθημάτων – Ασφάλεια φαρμάκων

Τα πακέτα εκκίνησης μαθημάτων σάς παρέχουν συνδέσμους προς το σχετικό υπόβαθρο στην εργαλειοθήκη και τις σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Καρκίνος των ωοθηκών

Ένα παράδειγμα συμμετεχόντων ασθενών που εξετάζει μια αναφορά περίπτωσης σχετικά με τη συμμετοχή ασθενών φάσης ΙΙΙ σε μια συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από έξι ειδικούς νοσηλευτές γυναικολογικής ογκολογίας από όλη...

Διαβάστε περισσότερα »

Συμμετέχοντες ασθενείς – Ανατροφοδότηση από τους ασθενείς σε μια παιδιατρική μελέτη χρόνιας μυελοειδούς λευχαιμίας (ΧΜΛ)

Συνεργάτες από επιτροπές δεοντολογίας (National Commission of Ethic Committees – CNCP), ενώσεις ασθενών και ερευνητικά κέντρα εργάστηκαν για έναν οδηγό συγγραφής με πέντε συστάσεις και έξι κανόνες για τα...

Διαβάστε περισσότερα »

Κιτ βασικής εκπαίδευσης μίνι μαθημάτων – Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων

Τα κιτ βασικής εκπαίδευσης σάς παρέχουν συνδέσμους για συναφή έγγραφα στην εργαλειοθήκη, καθώς και σχετικές διαφάνειες PowerPoint και μέσα, ώστε να προετοιμάσετε μια μονοήμερη ή πολυήμερη εκπαίδευση σχετικά με...

Διαβάστε περισσότερα »

Καθορισμός δόσης για πρώτη χορήγηση στον άνθρωπο

Είναι απαραίτητη η προσεκτική εξέταση διαφόρων παραγόντων πριν από τη μετάβαση από τις μη κλινικές στις κλινικές μελέτες και τον καθορισμό της πρώτης δόσης που θα χορηγηθεί στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα »

Διαδικτυακό σεμινάριο: Κοινοτικές συμβουλευτικές επιτροπές

Σημείωση: Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2018. Μπορείτε να βρείτε μια βιντεοσκόπηση και τις παρουσιάσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού...

Διαβάστε περισσότερα »

Φίλτρα