Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • b

 • Błąd systematyczny związany z publikacjąBłąd systematyczny związany z publikacją występuje, jeśli prawdopodobieństwo opublikowania jednego wyniku badania jest większe niż innego.Na przykład publikowanie wyników badań ukazujących znaczne korzyści wynikające z nowego leczenia, ale niekoniecznie publikowanie wyników ukazujących(...)
 • Broszura badaczaBroszura badacza jest wszechstronnym dokumentem podsumowującym zbiór klinicznych i nieklinicznych danych na temat badanego produktu, istotnych z punktu widzenia badania prowadzonego z udziałem ludzi.Broszura badacza zawiera część „Podsumowanie danych i wskazówki dla badacza”, której celem jest(...)
 • c

 • Charakterystyka produktu leczniczegoCharakterystyka produktu leczniczego (ChPL) to dokument zatwierdzony w ramach procedury dopuszczenia do obrotu każdego leku. Jest przeznaczony dla lekarzy i zawiera następujące informacje: Jak stosować lek; Do leczenia jakich chorób należy stosować lek (wskazania terapeutyczne); Dawka; Metoda(...)
 • ChemioterapiaChemioterapia jest jedną z metod leczenia raka polegającą na stosowaniu leków do zniszczenia komórek raka. Chemioterapię stosuje się łącznie z zabiegiem chirurgicznym, napromienianiem lub terapią biologiczną. Jej działanie polega na przerwaniu lub spowolnieniu szybkiego wzrostu komórek(...)
 • Choroba przewlekłaChoroba przewlekła jest to długotrwała choroba, która może być pod kontrolą, ale nie wyleczona. Termin „przewlekła” jest zwykle stosowany w odniesieniu do chorób trwających ponad trzy miesiące.Do typowych chorób przewlekłych należą astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak i(...)
 • Choroba rzadkaChoroba rzadka, określana także jako choroba sieroca, to choroba dotykająca tylko niewielkiego odsetka populacji. Choroby rzadkie są zwykle określane jako zagrażające życiu lub przewlekle upośledzające choroby o tak niskiej chorobowości (mniej niż 1 na 2000 osób), że do opracowania ich(...)
 • ChorobowośćChorobowość to proporcja populacji, u której wykryto dany stan (zazwyczaj chorobę lub współczynnik ryzyka, taki jak palenie tytoniu). Oblicza się ją przez porównanie liczby osób, u których wykryto dany stan z całkowitą liczbą badanych osób i jest zazwyczaj wyrażana jako ułamek (na przykład,(...)
 • Chorobowość życiowaChorobowość życiowa to proporcja populacji, u której w pewnym momencie życia doszło do określonego zdarzenia dotyczącego stanu zdrowia, współczynnika ryzyka lub choroby. Na przykład w ankiecie ankietowani mogą zostać zapytani o to, czy kiedykolwiek w życiu palili papierosy. Chorobowość życiową(...)
 • Ciągły punkt końcowyPomiar, często wyrażany w liczbach, wykonany w ramach badania klinicznego, który stanowi konkretną zmienną. W przeciwieństwie do binarnych punktów końcowych, które są wyrażane jako „tak” lub „nie” (np. „przeżył” a „umarł”) ciągłe punkty końcowe są wyrażane jako pomiary na continuum(...)
 • Ciężkie działanie niepożądaneDziałanie niepożądane leku (ang. Adverse Drug Reactions, ADR) określa się ciężkim, jeśli zażycie leku w dowolnej dawce: powoduje śmierć, jest zagrożeniem dla życia (zagrożenie dla życia w czasie zdarzenia niepożądanego, nie zdarzenia, które mogłoby hipotetycznie spowodować śmierć, jeśli(...)