Chemioterapia

« Powrót do indeksu słownika

Chemioterapia jest jedną z metod leczenia raka polegającą na stosowaniu leków do zniszczenia komórek raka. Chemioterapię stosuje się łącznie z zabiegiem chirurgicznym, napromienianiem lub terapią biologiczną. Jej działanie polega na przerwaniu lub spowolnieniu szybkiego wzrostu komórek nowotworowych. Jednak chemioterapia może także szkodzić zdrowym komórkom ulegającym szybkim podziałom, na przykład wyściełającym jamę ustną i jelita. Oddziaływanie leków tego typu na zdrowe komórki powoduje częste występowanie poważnych lub ciężkich działań niepożądanych.

« Powrót do indeksu słownika