Chorobowość życiowa

« Powrót do indeksu słownika

Chorobowość życiowa to proporcja populacji, u której w pewnym momencie życia doszło do określonego zdarzenia dotyczącego stanu zdrowia, współczynnika ryzyka lub choroby. Na przykład w ankiecie ankietowani mogą zostać zapytani o to, czy kiedykolwiek w życiu palili papierosy. Chorobowość życiową oblicza się poprzez porównanie liczby osób, u których jak się okazało doszło do zdarzenia dotyczącego stanu zdrowia z całkowitą liczbą badanych osób.

« Powrót do indeksu słownika