Chorobowość

« Powrót do indeksu słownika

Chorobowość to proporcja populacji, u której wykryto dany stan (zazwyczaj chorobę lub współczynnik ryzyka, taki jak palenie tytoniu). Oblicza się ją przez porównanie liczby osób, u których wykryto dany stan z całkowitą liczbą badanych osób i jest zazwyczaj wyrażana jako ułamek (na przykład, 1/3), jako procent (%) lub jako liczba przypadków na 10 lub 100 tys. osób.

Chorobowość można mierzyć w określonym punkcie w czasie (chorobowość punktowa) lub przez określony czas, np. rok (chorobowość okresowa).

« Powrót do indeksu słownika