Korzyść

« Powrót do indeksu słownika

Korzyść jest pozytywnym wynikiem (na przykład złagodzeniem objawów, wyleczeniem lub prewencją) leczenia lub udziału w badaniu. Korzyści z udziału w badaniach mogą obejmować pomoc innym osobom poprzez swój udział w badaniach medycznych, ścisłą kontrolę ze strony pracowników służby zdrowia i ekspertów lub możliwość skorzystania ze skutecznej formy leczenia, zanim będzie dostępna szerszej grupie pacjentów.

« Powrót do indeksu słownika