Choroba rzadka

« Powrót do indeksu słownika

Choroba rzadka, określana także jako choroba sieroca, to choroba dotykająca tylko niewielkiego odsetka populacji. Choroby rzadkie są zwykle określane jako zagrażające życiu lub przewlekle upośledzające choroby o tak niskiej chorobowości (mniej niż 1 na 2000 osób), że do opracowania ich leczenia są potrzebne specjalne działania. Choroby statystycznie rzadkie, które jednocześnie nie zagrażają życiu, nie upośledzają przewlekle lub nie są nieodpowiednio leczone, są wykluczone z tej definicji. Choroba może być rzadka w jednej części świata lub w danej grupie ludzi, ale częsta w innej.

Większość chorób rzadkich to choroby genetyczne, toteż u większości osób objawy występują już w dzieciństwie (choć istnieją pewne choroby rzadkie, które ujawniają się dopiero na późniejszych etapach życia).

Synonimy:
choroba sieroca, choroby sieroce
« Powrót do indeksu słownika