Współczynnik ryzyka

« Powrót do indeksu słownika

Współczynnik ryzyka to miara częstotliwości występowania zdarzenia w określonym okresie w jednej grupie w porównaniu do częstotliwości jego występowania w innej grupie.

« Powrót do indeksu słownika