Prawdopodobieństwo

« Powrót do indeksu słownika

Prawdopodobieństwo to miara realności wystąpienia określonego zdarzenia.

Prawdopodobieństwo wyraża się ilościowo jako liczbę między 0 a 1 (gdzie 0 oznacza brak możliwości wystąpienia zdarzenia, a 1 oznacza pewność wystąpienia zdarzenia). Im większe prawdopodobieństwo zdarzenia, tym bardziej jesteśmy pewni, że wystąpi zdarzenie. Przykładem jest rzut prawdziwą monetą. Ponieważ oba wyniki są jednakowo prawdopodobne, prawdopodobieństwo wyrzucenia „orła” jest równe prawdopodobieństwu wyrzucenia „reszki”. W związku z tym prawdopodobieństwo wyrzucenia „orła” lub „reszki” wynosi 1/2 (lub 50%).

« Powrót do indeksu słownika