Ordliste

AJAX progress indicator
Søg:
(klar)
 • a
 • Adaptivt design
  Muligheden for at ændre designet i et igangværende klinisk forsøg bliver mere og mere udbredt. Det er kendt som adaptivt design. Data bliver evalueret, før forsøget er færdigt. Dette er kendt som interimanalyse og kan udføres på flere forskellige tidspunkter. Afhængigt af omstændighederne kan(...)
 • Allogene celler
  Allogene celler er celler, der stammer fra en donor, f.eks. knoglemarv eller navlesnorsblod.
 • Alternativ hypotese
  I udviklingen af lægemidler kunne man f.eks. fremsætte hypotesen, at en ny behandling af en sygdom er bedre end den eksisterende standardbehandling. Hvis den nye behandling kaldes "B", og standardbehandlingen kaldes "A", erklærer hypotesen, at "B" er bedre end "A". Denne hypotese ville blive(...)
 • anonym
  Bei anonymen Daten wurden sämtliche persönlichen Daten (wie Namen oder Adressen der Teilnehmer klinischer Studien) entfernt, sodass Personen, die die Studiendaten verwenden, jene Personen, die teilgenommen haben, nicht identifizieren können. Ordnungsgemäß anonymisierte Daten enthalten keine(...)
 • Anonyme kodningssystemer
  Datasæt fra enkeltpersoner i et forsøg får tildelt entydige koder, så de kan opbevares og administreres korrekt. Anonyme kodningssystemer (ACS) bruger koder, der ikke er relateret til personlige oplysninger, som på nogen måde kan bruges til at identificere enkeltpersoner (en deltagers(...)
 • Anonymisering
  Fjernelse af personlige oplysninger (f.eks. navne eller adresser på forsøgspersoner i kliniske undersøgelser), så dem, der bruger forsøgsdataene, ikke kan identificere de deltagende personer. Helt anonymiserede data indeholder ingen oplysninger, der vil gøre det muligt at identificere(...)
 • Antistof
  Et antistof, også kendt som et immunoglobin, er et protein, der produceres af kroppens immunsystem, når det registrerer skadelige stoffer (kaldet antigener). Antigener kan være molekyler from mikroorganismer (bakterier, svampe, parasitter og vira) eller kemikalier (insektgift). Antistoffer(...)
 • Anvendelse med særlig udleveringstilladelse
  Metode til at tilbyde et lægemiddel, før det er endeligt godkendt af en (kompetent) lægemiddelmyndighed til brug hos mennesker. Denne procedure anvendes til meget syge personer, der ikke har andre behandlingsmuligheder. Ofte skal der opnås godkendelse fra sag til sag ved anvendelse af et(...)
 • Årsagsforhold
  Forholdet mellem en hændelse eller situation og en mulig grund eller årsag.
 • i
 • "Intention-to-treat"
  "Intention-to-treat" (ITT) er en analyse af deltagerne i et klinisk forsøg baseret på den gruppe, som de oprindeligt blev placeret i, i stedet for at være baseret på den behandling, de endte med at få. Det er lige meget, om de forlader forsøget før afslutningen, om de overholder(...)