Ordliste

AJAX progress indicator
Search:
(clear)
 • a
 • Allogene celler
  Allogene celler er celler, der stammer fra en donor, f.eks. knoglemarv eller navlesnorsblod.
 • anonym
  Bei anonymen Daten wurden sämtliche persönlichen Daten (wie Namen oder Adressen der Teilnehmer klinischer Studien) entfernt, sodass Personen, die die Studiendaten verwenden, jene Personen, die teilgenommen haben, nicht identifizieren können. Ordnungsgemäß anonymisierte Daten enthalten keine(...)
 • Anonyme kodningssystemer
  Datasæt fra enkeltpersoner i et forsøg får tildelt entydige koder, så de kan opbevares og administreres korrekt. Anonyme kodningssystemer (ACS) bruger koder, der ikke er relateret til personlige oplysninger, som på nogen måde kan bruges til at identificere enkeltpersoner (en deltagers(...)
 • Anonymisering
  Fjernelse af personlige oplysninger (f.eks. navne eller adresser på forsøgspersoner i kliniske undersøgelser), så dem, der bruger forsøgsdataene, ikke kan identificere de deltagende personer. Helt anonymiserede data indeholder ingen oplysninger, der vil gøre det muligt at identificere(...)
 • Antistof
  Et antistof, også kendt som et immunoglobin, er et protein, der produceres af kroppens immunsystem, når det registrerer skadelige stoffer (kaldet antigener). Antigener kan være molekyler from mikroorganismer (bakterier, svampe, parasitter og vira) eller kemikalier (insektgift). Antistoffer(...)
 • Anvendelse med særlig udleveringstilladelse
  Metode til at tilbyde et lægemiddel, før det er endeligt godkendt af en (kompetent) lægemiddelmyndighed til brug hos mennesker. Denne procedure anvendes til meget syge personer, der ikke har andre behandlingsmuligheder. Ofte skal der opnås godkendelse fra sag til sag ved anvendelse af et(...)
 • Årsagsforhold
  Forholdet mellem en hændelse eller situation og en mulig grund eller årsag.
 • Årsagssammenhæng
  Er sammenhængen mellem en hændelse (årsagen) og en anden hændelse (virkningen), hvor virkningen er en direkte følge af årsagen.
 • Autolog
  Autologes (körpereigenes) Gewebe oder Zellen sind Gewebe oder Zellen, die von derselben Person stammen. Beispielsweise ist Haut, die von einem Teil des Körpers zu einem anderen übertragen wird, autologes Gewebe; in fortschrittlichen Therapien, werden Stammzellen entnommen, aufbewahrt und(...)
 • b
 • Baselinedata
  Baselinedata indeholder oplysninger om deltagere, når de starter et forsøg, og før de modtager nogen form for behandling.Indsamling af baselinedata kan være samtaler, spørgeskemaer, fysiske undersøgelser, laboratorietest eller andre procedurer. Baselinedata omfatter demografiske oplysninger(...)