Charakterystyka produktu leczniczego

« Powrót do indeksu słownika

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) to dokument zatwierdzony w ramach procedury dopuszczenia do obrotu każdego leku. Jest przeznaczony dla lekarzy i zawiera następujące informacje:

  • Jak stosować lek;
  • Do leczenia jakich chorób należy stosować lek (wskazania terapeutyczne);
  • Dawka;
  • Metoda podawania;
  • W jakich sytuacjach nie należy stosować leku (przeciwwskazania);
  • Specjalne ostrzeżenia;
  • Mechanizm działania leku oraz
  • Wszelkie działania niepożądane.

ChPL zawiera więcej informacji niż ulotka dołączana do opakowania.

« Powrót do indeksu słownika