Działanie uboczne

« Powrót do indeksu słownika

Działanie uboczne lub niepożądane to niezamierzona reakcja na lek. Działania uboczne są na ogół traktowane jako szkodliwe, a mogą wystąpić po jednej dawce lub po dłuższym podawaniu leku. Mogą być wynikiem normalnego stosowania leku lub stosowania go w sposób niezamierzony przez podmiot odpowiedzialny posiadający zezwolenie na dopuszczenie do obrotu — na przykład przedawkowania lub połączenia kilku leków przyjmowanych jednocześnie.

Synonimy:
działanie niepożądane, działania niepożądane
« Powrót do indeksu słownika