Woordenlijst

AJAX progress indicator
Zoeken:
(Doorzichtig)
 • a
 • Absorptie
  In de farmacologie en farmacokinetiek is absorptie het proces waarbij geneesmiddelen vanuit de toedieningsplek (via de mond, inhalatie, intraveneuze of intramusculaire injectie enz.) worden getransporteerd naar het bloed of erin worden opgenomen door capillaire, osmotische, oplossende of(...)
 • Adaptieve opzet
  De optie om de opzet van een lopend klinisch onderzoek te wijzigen komt steeds vaker voor en wordt een adaptieve opzet genoemd. De gegevens worden beoordeeld voordat het onderzoek is afgerond. Dit wordt een interim-analyse genoemd en deze kan op diverse tijdpunten worden uitgevoerd.(...)
 • e
 • EBM
  'Evidence-based medicine' (EBM) past de wetenschappelijke methode toe op de medische praktijk met gebruikmaking van technieken uit de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en statistiek – zoals de meta-analyse van wetenschappelijke literatuur, baten-risicoanalyse en gerandomiseerde(...)
 • 'Evidence-based medicine'
  'Evidence-based medicine' (EBM) past de wetenschappelijke methode toe op de medische praktijk met gebruikmaking van technieken uit de natuurwetenschappen, technische wetenschappen en statistiek – zoals de meta-analyse van wetenschappelijke literatuur, baten-risicoanalyse en gerandomiseerde(...)
 • g
 • 'Guarantee-time bias'
  Als een groep onderzoeksdeelnemers die een placebo krijgt, wordt gemonitord/gevolgd vanaf het moment dat de deelnemers in een onderzoek wordt opgenomen, maar de behandeling voor een andere groep onderzoeksdeelnemers niet meteen begint, kan deze tijdsvertraging vertekening in het onderzoek(...)
 • i
 • 'Intention-to-treat'
  'Intention-to-treat' (ITT) is een analyse van de deelnemers in een klinisch onderzoek, gebaseerd op de groep waarin ze in eerst instantie werden ingedeeld en niet op de behandeling die ze uiteindelijk kregen. Het maakt niet uit of ze uitvallen, de behandeling wel of niet volledig naleven en(...)
 • ITT
  'Intention-to-treat' (ITT) is een analyse van de deelnemers in een klinisch onderzoek, gebaseerd op de groep waarin ze in eerst instantie werden ingedeeld en niet op de behandeling die ze uiteindelijk kregen. Het maakt niet uit of ze uitvallen, de behandeling wel of niet volledig naleven en(...)
 • l
 • 'Lead-time bias'
  'Lead-time bias' is vertekening doordat op verschillende tijdstippen wordt begonnen met meten. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de overlevingstijd bij patiënten suggereert dat ze beter worden wanneer dat niet het geval is. Zo wordt kanker vaak gediagnosticeerd wanneer bij een patiënt(...)
 • n
 • 'Number-needed-to-treat'
  Het 'number-needed-to-treat' (NNT) is een maat die wordt gebruikt om de doeltreffendheid te beschrijven van een interventie, zoals behandeling met een geneesmiddel. Het NNT is het aantal deelnemers dat moet worden behandeld opdat één persoon herstelt, een afname van de symptomen vertoont of(...)
 • o
 • 'Observer bias'
  'Observer bias' (ook 'ascertainment' of 'detection bias' genoemd) wordt veroorzaakt wanneer de handelingen van een onderzoeker de resultaten van een onderzoek beïnvloeden. 'Observer bias' kan onbewust zijn en zou kunnen voortkomen uit de hoop of verwachtingen van de onderzoeker wat betreft het(...)
 • 'Omics'-technologieën
  De 'omics'-technologieën zijn relatief nieuwe onderzoeksterreinen zoals 'genomics', 'proteomics' of 'metabolomics'. Het gaat hierbij om grote hoeveelheden gegevens omdat ze volledige genomen, proteomen of metabolomen beoordelen. Informatietechnologie (IT) is dan ook een essentieel onderdeel(...)
 • s
 • 'Silencing'
  'Silencing' verwijst naar het vermogen van een cel de expressie van een bepaald gen te voorkomen. Methoden om genen stil te leggen ('gene-silencing') worden in toenemende mate in het laboratorium toegepast om therapieën te ontwikkelen tegen ziekten – zoals kanker, infectieziekten en(...)