Punkt końcowy

« Powrót do indeksu słownika

Punkt końcowy w badaniu klinicznym to wcześniej zdefiniowane zdarzenie: na przykład wystąpienie choroby, objawu lub konkretny wynik badań laboratoryjnych. Osoba osiągająca taki punkt końcowy jest zwykle wykluczana z dalszego udziału w badaniu.

Punkty końcowe mogą być twarde (obiektywne) lub miękkie (subiektywne). W pewnych przypadkach mogą zostać zastąpione przez zastępcze punkty końcowe. Punkty końcowe w badaniu klinicznym muszą zostać zdefiniowane i udokumentowane w ramach protokołu badania.

« Powrót do indeksu słownika