Ryzyko

« Powrót do indeksu słownika

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia szkód lub obrażeń w wyniku korzystania z leczenia w ramach praktyki klinicznej lub badania naukowego. Szkody lub obrażenia mogą być natury fizycznej, a także psychologicznej, społecznej lub gospodarczej. Ryzyko może obejmować odczuwanie skutków ubocznych leczenia lub mniejszą skuteczność stosowanych leków w porównaniu z terapią standardową (podczas badania). W badaniu mogą wystąpić nieoczekiwane skutki uboczne lub ryzyka. Jest to bardziej prawdopodobne we wczesnym stadium badań klinicznych.

Żadne badanie kliniczne nie jest wolne od ryzyka. Uczestnicy powinni być świadomi korzyści i ryzyka, które wynikają z udziału w badaniu, przed podjęciem decyzji o ewentualnym uczestnictwie (patrz formularz świadomej zgody).

« Powrót do indeksu słownika