Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • c
 • Ciężkie zdarzenie niepożądane
  Zdarzenie niepożądane jest określane mianem ciężkiego, jeśli: powoduje śmierć, jest zagrożeniem dla życia (zagrożenie dla życia w czasie zdarzenia niepożądanego, nie zdarzenia, które mogłoby hipotetycznie spowodować śmierć, jeśli byłoby poważniejsze), wymaga pobytu w szpitalu lub(...)
 • Cząsteczka aktywna
  W pracach badawczo-rozwojowych nad lekami cząsteczka aktywna to związek chemiczny o aktywności farmakologicznej lub biologicznej, który może być przydatny pod względem terapeutycznym.
 • Czułość
  Czułość (oznaczenia lub badania) jest to parametr określający zdolność eksperymentu lub badania klinicznego do wykrycia różnicy — na przykład różnicy w objawach dwóch grup uczestników otrzymujących różne leki w badaniu klinicznym.
 • Czynienie dobra
  Czynienie dobra to koncepcja etyczna w badaniach naukowych, która mówi, że naukowcy powinni mieć na celu dobro uczestników badań w każdym badaniu klinicznym lub innym badaniu naukowym. W dziedzinie zdrowia publicznego czynienie dobra oznacza działania w najlepszym interesie społeczności lub(...)
 • Czynnik ryzyka
  Czynnik ryzyka to charakterystyka lub nawyk zwiększający prawdopodobieństwo rozwoju u danej osoby określonej choroby, na przykład brak aktywności fizycznej może wraz z upływem czasu przyczynić się do wzrostu wagi, wysokiego ciśnienia krwi i wysokiego poziomu cholesterolu. Czynniki ryzyka(...)
 • d
 • Dane wyjściowe
  Dane wyjściowe dostarczają informacji o uczestnikach rozpoczynających badanie kliniczne przed otrzymaniem przez nich leczenia.Gromadzenie danych wyjściowych może polegać na przeprowadzaniu wywiadów, kwestionariuszy, badań fizykalnych lub laboratoryjnych, lub innych procedur. Do danych(...)
 • Dawka
  Dawka to pojedyncza wymierzona ilość leku, która ma być przyjęta za jednym razem. Można ją wyrażać w różnych postaciach (np. 1 kapsułka, 1 czopek), masie (np. 250 mg), objętości (np. 10 ml, 2 krople) lub innych wielkościach (np. 2 inhalacje).
 • Dawkowanie
  Dawkowanie to informacja o zmierzonej i określonej ilość leku z uwzględnieniem liczby i częstotliwości przyjmowania dawek przez określony czas lub w określonych przedziałach czasu.
 • Dobra praktyka dystrybucyjna
  Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP) to norma zapewniająca utrzymanie jakości leku w obrębie całej sieci dystrybucyjnej w taki sposób, że zarejestrowane leki są dystrybuowane do aptek i innych punktów sprzedaży leków i trafiają do klientów bez zmiany ich właściwości.
 • Dobra praktyka kliniczna
  Dobra praktyka kliniczna (ang. Good Clinical Practice, GCP) to międzynarodowa etyczna i naukowa norma jakościowa dotycząca planowania, przeprowadzania, rejestrowania i raportowania badań klinicznych z udziałem ludzi. Międzynarodowa Konferencja Harmonizacji (ICH) wydała wytyczne, których celem(...)