Czynienie dobra

« Powrót do indeksu słownika

Czynienie dobra to koncepcja etyczna w badaniach naukowych, która mówi, że naukowcy powinni mieć na celu dobro uczestników badań w każdym badaniu klinicznym lub innym badaniu naukowym. W dziedzinie zdrowia publicznego czynienie dobra oznacza działania w najlepszym interesie społeczności lub społeczeństwa jako całości.

Przyjmowanie leków prawie zawsze niesie ze sobą zarówno ryzyko jak i korzyści, więc stosowanie zasady „czynienia dobra” w badaniach klinicznych nie jest proste. W każdym przypadku wymagana jest analiza zarówno ryzyka jak i korzyści.

« Powrót do indeksu słownika