Czułość

« Powrót do indeksu słownika

Czułość (oznaczenia lub badania) jest to parametr określający zdolność eksperymentu lub badania klinicznego do wykrycia różnicy — na przykład różnicy w objawach dwóch grup uczestników otrzymujących różne leki w badaniu klinicznym.

« Powrót do indeksu słownika