Dobra praktyka kliniczna

« Powrót do indeksu słownika

Dobra praktyka kliniczna (ang. Good Clinical Practice, GCP) to międzynarodowa etyczna i naukowa norma jakościowa dotycząca planowania, przeprowadzania, rejestrowania i raportowania badań klinicznych z udziałem ludzi. Międzynarodowa Konferencja Harmonizacji (ICH) wydała wytyczne, których celem było ustanowienie ujednoliconego standardu ułatwiającego wzajemną akceptację danych klinicznych przez organy regulacyjne w ramach jurysdykcji ICH.

« Powrót do indeksu słownika