Związek

« Powrót do indeksu słownika

Co najmniej dwa pierwiastki lub cząsteczki, które są ze sobą chemicznie powiązane. Termin „związek” w medycynie często odnosi się do opracowywanego leku.

« Powrót do indeksu słownika