Dobra praktyka dystrybucyjna

« Powrót do indeksu słownika

Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP) to norma zapewniająca utrzymanie jakości leku w obrębie całej sieci dystrybucyjnej w taki sposób, że zarejestrowane leki są dystrybuowane do aptek i innych punktów sprzedaży leków i trafiają do klientów bez zmiany ich właściwości.

« Powrót do indeksu słownika