Dawkowanie

« Powrót do indeksu słownika

Dawkowanie to informacja o zmierzonej i określonej ilość leku z uwzględnieniem liczby i częstotliwości przyjmowania dawek przez określony czas lub w określonych przedziałach czasu.

« Powrót do indeksu słownika