Dane wyjściowe

« Powrót do indeksu słownika

Dane wyjściowe dostarczają informacji o uczestnikach rozpoczynających badanie kliniczne przed otrzymaniem przez nich leczenia.

Gromadzenie danych wyjściowych może polegać na przeprowadzaniu wywiadów, kwestionariuszy, badań fizykalnych lub laboratoryjnych, lub innych procedur. Do danych wyjściowych należą dane demograficzne (takie jak wiek i płeć), cechy pacjenta (takie jak wzrost, masa ciała, ciśnienie krwi) i pomiary właściwe dla badania (takie jak cechy choroby lub wcześniejsze leczenie).

« Powrót do indeksu słownika