Sökresultat

Visar 168 resultat 

medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är artiklar eller instrument som används vid förebyggande, diagnos eller behandling av sjukdomar.Medicintekniska produkter varierar i form och funktion, exempelvis från inhalatorer till pacemakrar till maskiner för...

Läs mer »

Prövningsläkemedel:från tillverkning till deltagare

Under klinisk utveckling kan det hända att de tillverknings- och distributionsanläggningar som finns eventuellt inte är lämpliga för ett prövningsläkemedel. Prövningsläkemedel måste dock tillverkas, förvaras och distribueras i enlighet...

Läs mer »

Delta i kliniska prövningar

Processen för att delta i kliniska prövningar regleras noggrant, liksom sättet som sponsorer annonserar om kliniska prövningar till potentiella deltagare.Patienter måste genomgå screening och måste ge sitt informerade samtycke...

Läs mer »

Det prediktiva värdet av icke-klinisk testning

Data från icke-kliniska prövningar är viktiga som prediktorer och verktyg vid beslutsfattande i läkemedelsutvecklingsprocessen.Lämpliga och tillräckliga icke-kliniska resultat krävs innan ett läkemedel får administreras till friska frivilliga. Icke-kliniska data...

Läs mer »

Delaktiga patienter – Använda användarundersökningar

Inledning Läkemedelsföretaget Novo-Nordisk gör användarundersökningar med patienter för att öka sin förståelse för patienterna och utveckla produkter som uppfyller användarnas behov. Var i processen?– Fas I  När händer det?– Fas I...

Läs mer »

Datainsamling vid kliniska prövningar

Det finns flera olika sätt att samla in data vid kliniska prövningar, t.ex. elektroniska metoder och patientrapporterade utfall (PRO).All datainsamling måste uppfylla riktlinjerna för god klinisk sed (GCP) för...

Läs mer »

Filter