Kan jag återanvända EUPATI-materialet?

Vi licensierar all information på www.eupati.eu, www.toolbox.eupati.eu och learning.eupati.eu under licensen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0).

Vad får jag göra?

Genom att licensiera vårt arbete med CC BY-NC-SA 4.0-licensen innebär det att du får:

  • Dela – kopiera och vidaredistribuera materialet i vilket medium eller format som helst.
  • Anpassa – remixa, omvandla och bygga vidare på materialet.

När du använder EUPATI-material måste du dock:

  • Ge lämpligt erkännande, inklusive namnet på skaparen och tillskrivande parter, ett meddelande om upphovsrätt, ett licensmeddelande, ett meddelande om ansvarsfriskrivning och en länk till materialet. Exempel på uttalanden för att ge korrekt tilldelning ges nedan.
  • Ange en länk till den ursprungliga CC BY-NC-SA 4.0-licensen – https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
  • Ange om du har modifierat materialet och behåll en indikation på tidigare modifieringar.
  • Om du remixar, omvandlar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet (CC BY-NC-SA 4.0).
  • Undvik att tillämpa juridiska villkor eller tekniska åtgärder som juridiskt begränsar andra från att göra något som licensen tillåter. Du kan göra detta på vilket rimligt sätt som helst, men inte på något sätt som antyder att EUPATI stöder dig eller din användning.

Hur man ger lämpligt erkännande – Exempel på uttalanden

Vad får jag INTE göra?

Använda det licensierade materialet för kommersiella ändamål. Med kommersiell användning avses användning som i första hand är avsedd för eller inriktad på kommersiell fördel, betalning eller monetär ersättning, vilket skulle vara ett brott mot licensen. Tre exempel på kommersiell och icke-kommersiell användning ges nedan.

Exempel på icke-kommersiell och kommersiell användning

Creative Commons definierar icke-kommersiell användning som – “inte främst avsedd för eller riktad mot kommersiell fördel eller monetär ersättning. För denna offentliga licens är utbytet av det licensierade materialet mot annat material som omfattas av upphovsrätt och liknande rättigheter genom digital fildelning eller liknande medel icke-kommersiell förutsatt att det inte sker någon betalning av monetär ersättning i samband med utbytet.” Se därför nedan tre exempel på användning och EUPATI:s åsikt om dessa.

  • Exempel 1: “Mitt företag rekryterar för en klinisk prövning och vi skulle vilja hänvisa våra deltagare till EUPATI-material som en resurs för att lära sig om hur läkemedelsutveckling fungerar, eller vi skulle vilja använda EUPATI-material som en bas för att utveckla material för att informera deltagare om läkemedelsutveckling. – EUPATI:s yttrande: Icke-kommersiell.
  • Exempel 2: “Jag vill använda EUPATI-material för att driva en icke-vinstdrivande workshop/utbildning. Jag vill ta ut en avgift av workshopdeltagarna för att täcka kostnaderna för att hålla workshopen. – EUPATI:s åsikt: Icke-kommersiell. Du kan ge bidrag för att täcka den direkta kostnaden för workshopens bekvämligheter – t.ex. plats, rumshyra, mat, dryck etc., eftersom ingen “vinst” görs.
  • Exempel 3: “Jag vill använda EUPATI-material (eller ett derivat av EUPATI-material) för att driva en workshop/utbildningskurs. Jag vill ta ut en avgift av deltagarna för att täcka kostnaderna för evenemanget och för att göra en vinst. – EUPATI:s yttrande: Konferenser som t.ex. drivs av professionella konferensarrangörer skulle betraktas som kommersiell användning. Kontakta [email protected] för att diskutera dina alternativ.

Ovanstående är en lättläst sammanfattning av licensen, men den ersätter inte den officiella juridiska texten, som finns tillgänglig och kan laddas ner på https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode. Observera att licensen kanske inte ger dig alla de behörigheter som krävs för ditt specifika användningsfall. Vissa rättigheter, t.ex. publicitet, integritet eller moraliska rättigheter, kan innebära begränsningar för din användning av materialet. Dessutom är du inte skyldig att följa licensen för delar av materialet som redan är allmänt tillgängliga eller när din användning är tillåten enligt ett relevant undantag eller begränsning.

Är du osäker? Har du fortfarande frågor?

Om du är osäker på om din användning faller under icke-kommersiell användning eller inom ramen för licensens tillstånd, vänligen kontakta [email protected]. Vid förmodad kommersiell användning kan EUPATI-konsortiet föreslå en lösning, till exempel att besluta om en royaltybaserad release.

[Friskrivningsklausul: Den översättning som visas har skapats med hjälp av ett automatiskt språkbehandlingssystem].