Om Toolbox

Verktygslådan är ett onlinebibliotek om forskning och utveckling (FoU) av läkemedel och patientengagemang. Syftet med Toolbox är att ge tillgång till välstrukturerat, omfattande, vetenskapligt tillförlitligt och användarvänligt utbildningsmaterial för patienter om en mängd olika ämnen inom dessa områden. Informationen är inte läkemedels- eller sjukdomsspecifik, utan kan tillämpas på de flesta sjukdomar och/eller läkemedel.

Material som kan hittas i verktygslådan inkluderar artiklar, presentationer, videor, webbseminarier, startpaket, faktablad, infografik och ordlistor.

Verktygslådan lanserades i januari 2016 och innehåller information på 14 språk. På mindre än fyra år har mer än 6 miljoner användare fått tillgång till och dragit nytta av denna resurs.

Verktygslådan utökas och förbättras kontinuerligt med nytt material som återspeglar de senaste vetenskapliga upptäckterna och de mest relevanta nyheterna och händelserna i samband med läkemedelsutveckling.