Vägledning om patientengagemang

Patientorganisationer, den akademiska världen, ideella organisationer och läkemedelsföretag, HTA och tillsynsorgan är representerade i EUPATI-partnerskapet. Tillsammans, genom granskningar och ett offentligt samråd, har uppsättningar av policyer och standarder för patientens engagemang i läkemedelsforskning och utveckling publicerats. Denna vägledning bör användas i relevanta intressentgrupper och kommer att bidra till utvecklingen av interna tillvägagångssätt i organisationer och företag.


Vägledning om patientengagemang