Sökresultat

Visar 168 resultat 

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel, eller proteinbaserade läkemedel som insulin, är utformade att interagera med specifika mål i patientens kropp.En mer målinriktad verkningsmekanism borde innebära en större chans att läkemedlet har önskad...

Läs mer »

Användning av humanitära skäl

Vad är användning av humanitära skäl? Begreppet “användning av humanitära skäl” avser särskilda program som inrättas för att ge patienter tillgång till ej godkända läkemedel.Detta kan framför allt vara...

Läs mer »

Avtal om patientdelaktighet, förklaringar

För samarbeten mellan patientgrupper och intressenter inom hälso- och sjukvården. 1. Inledning PARADIGM (Patients active in research and dialogues for an improved generation of medicines) var ett IMI-finansierat konsortium...

Läs mer »

Patientdelaktighet – HIV DUET fas III-prövningar

Inledning En fallrapport över patientdelaktighet om patientrepresentation i HIV DUET fas III-prövningar för en ny behandlingsregim med en kombination av två prövningsföreningar:TMC125 (etravirin) och TMC114 (darunavir).Konsultation mellan AIDS Treatment Activists...

Läs mer »

Statistik i kliniska prövningar:nyckelbegrepp

Statistik spelar en viktig roll i kliniska prövningar när det gäller att förhindra fel, biaser och felaktiga slutsatser.I den här artikeln beskrivs några av statistikens nyckelbegrepp, till exempel hypotesprövning,...

Läs mer »

Startpaket för minikurs – Etikkommitté

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om patientdelaktighet i etikkommittéer.

Läs mer »

Filter