Nödvändig utbildning för patienter som är delaktiga i teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvård (HTA)

“Förbättra din läsupplevelse genom att slå på undertexterna för den medföljande videon.”

Transkribering

[Vilken utbildning behöver en patient för att kunna delta i en HTA-process?]

Jan Geissler – patientrepresentant och projektchef för European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI)

Jag tror att det är mycket viktigt att patientrepresentanter får utbildning om processen, eftersom medicinsk metodutvärdering är ett väldigt komplicerat område.Det är ett ekonomiskt område, ett väldigt metodiskt område, där folk inte bara kan komma med en önskan hur som helst.De måste förstå hur processen fungerar.De måste veta hur de kan få in det specifika patientperspektivet i processen.

Och det kräver att man förstår.Det kräver att man vet hur HTA fungerar, vilka frågor som ställs, vad jag förväntas göra som patientrepresentant.Vad kan jag fråga om och vad som sannolikt inte är lämpligt att ta upp här eftersom det antagligen görs någon annanstans under den regulatoriska processen.Och därför tror jag att utbildning som den vi gör i EUPATI är mycket viktig.

Mary Baker – tidigare ordförande för European Brain Council, ambassadör för European Parkinson’s Disease

Jag tror att den största utmaningen för patienterna är att lära sig när det är bäst att prata om sin sjukdom för dem man representerar, och när det är rätt läge att prata om samhällspåverkan.

Eibhlin Mulroe – vd för Irish Platform for Patients Organisations (IPPOSI)

Jag tror att det de först och främst behöver är att förstå hur processen går till.Det är väldigt svårt att hitta en kurs om europeiska HTA-processer som passar alla.Så det är komplicerat.Och därför skulle jag säga att EUPATI kommer att bli väldigt viktigt.

Men även de nationella kontaktgrupperna och EUPATI-plattformarna som vi utvecklar i varje land blir väldigt viktiga.Eftersom det är på så sätt våra patientledare som har genomfört kurserna i EUPATI kan komma tillbaka till sina hemländer och föra verkliga samtal med organen där, så att de kan utveckla utbildningar med patienter på plats eftersom systemen är olika beroende på var man är.

A2-ITW-Q9_EN-v1.1

Överst på sidan

Sök i verktygslådan