Wyniki wyszukiwania

widoczny 197 wyniki 

Komisje bioetyczne (Research Ethics Committees, REC)

Zanim będzie możliwe włączenie uczestników do badania, komisje bioetyczne (REC) oceniają, czy badania te są etycznie akceptowalne. Komisje bioetyczne to wysoce sformalizowane, neutralne ciała, działające zgodnie ze standardowymi procedurami...

Czytaj więcej »

Dobre praktyki — GxP

Skrót GxP oznacza ogólnie dobre praktyki, a dokładniej szereg przepisów prawa, rozporządzeń i wytycznych, które regulują różne obszary badań, rozwoju, testowania, wytwarzania i dystrybucji leków. Zasady i wytyczne GxP gwarantują, że proces rozwoju...

Czytaj więcej »

Odkrywanie i opracowywanie leków

Po zidentyfikowaniu cząsteczki receptora lub enzymu uczeni zaczynają szukać potencjalnych składników, które będą oddziaływać z celem, aby skorygować aktywność powiązaną z chorobą. Cząsteczki takie są poddawane długim i drobiazgowym...

Czytaj więcej »

Włączanie do badań klinicznych

Proces włączania do badań klinicznych podlega szczegółowym przepisom, ponieważ jest sposobem reklamowania przez sponsorów badań potencjalnym uczestnikom. Pacjenci przed włączeniem do badań klinicznych przechodzą badania przesiewowe i muszą wyrazić...

Czytaj więcej »

Filtry