Słownik

AJAX progress indicator
Szukaj:
(jasny)
 • b

 • Badania kancerogenności (rakotwórczości)Badania na modelach zwierzęcych, których celem jest sprawdzenie potencjału rakotwórczego leków. Służą one także do badania środków chemicznych i dodatków do produktów spożywczych. Cele badań rakotwórczości to określenie potencjału nowotworowego i ocena związanych z nim zagrożeń u ludzi.(...)
 • Badania kliniczneBadanie kliniczne jest badaniem biomedycznym, w ramach którego ochotników poddaje się kuracji zdrowotnej (np. za pomocą leku lub procedury) na podstawie protokołu (lub planu) oraz bada się ich pod kątem rezultatów biomedycznych i zdrowotnych. Badanie kliniczne pozwala uzyskać dane na temat(...)
 • Badania kliniczno-kontrolneBadanie kliniczno-kontrolne porównuje retrospektywnie dwie grupy.Na przykład grupa osób cierpiących na daną chorobę może zostać porównana z grupą osób zdrowych. Badacz sprawdza, czy między tymi dwiema grupami istnieją jakieś różnice dotyczące wcześniejszego narażenia na możliwe czynniki(...)
 • Badania kohortoweBadania kohortowe są stosowane w celu poznania często występujących chorób, ich przyczyn i rokowań. Kohorty to grupy osób wybieranych na podstawie pewnych wspólnych cech. Na przykład, jeśli podejrzewa się, że chorobę powoduje narażenie na jakiś czynniki ryzyka, na przykład dym papierosowy,(...)
 • Badania niekliniczneBadania niekliniczne prowadzi się na etapie opracowywania leków, który wykorzystuje zwierzęta i/lub komórki bądź tkanki. Nie wymaga badań z udziałem ludzi. Głównym celem badań nieklinicznych jest określenie bezpieczeństwa leku. Badania niekliniczne zbadają wszelkie szkodliwe działania leku na(...)
 • badania potwierdzająceSą to badania przeprowadzane w fazie III klinicznego opracowywania leku. Ich celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w dużej populacji pacjentów. Mogą one być prowadzone na tysiącach pacjentów, w wielu krajach; ich efektywny przebieg wymaga ogromnych umiejętności, w(...)
 • Badania toksyczności reprodukcyjnejBadania toksyczności reprodukcyjnej zajmują się negatywnymi efektami stosowania nowego leku, które zaburzają prawidłowe funkcje seksualne i rozrodcze u dorosłych mężczyzn i kobiet. Takie negatywne skutki obejmują niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet,(...)
 • Badanie adaptacyjneMożliwość modyfikacji trwającego badania klinicznego staje się coraz częstsza i jest określana jako badanie adaptacyjne. Dane są oceniane przed zakończeniem badania. Takie podejście nosi nazwę analizy pośredniej, którą można przeprowadzać w wielu punktach czasowych. Zależnie od okoliczności,(...)
 • Badanie asocjacyjne całego genomuBadanie asocjacyjne całego genomu (badanie GWA) to metoda umożliwiająca szybkie wyszukiwanie markerów w całym DNA (genomie) wielu osób w celu znalezienia mutacji genetycznych związanych z daną chorobą. Po zidentyfikowaniu asocjacji genetycznych badacze mogą wykorzystać uzyskane informacje do(...)
 • Badanie biologicznePowszechnie stosowany termin na biologiczne badanie lub ocenę. Jest to typ doświadczenia naukowego, w którym wykorzystuje się żywe zwierzęta, rośliny, tkanki lub komórki w celu ustalenia aktywności biologicznej substancji. Badania biologiczne są kluczowe w opracowywaniu nowych leków.