Badania kancerogenności (rakotwórczości)

« Powrót do indeksu słownika

Badania na modelach zwierzęcych, których celem jest sprawdzenie potencjału rakotwórczego leków. Służą one także do badania środków chemicznych i dodatków do produktów spożywczych. Cele badań rakotwórczości to określenie potencjału nowotworowego i ocena związanych z nim zagrożeń u ludzi. Potrzeba przeprowadzenia badań rakotwórczości może być każdy powód do obaw, którego podstawą są badania laboratoryjne, badania toksykologiczne na zwierzętach czy dane z badań u ludzi. Podstawowymi czynnikami w ocenie potrzeby przeprowadzania badań rakotwórczości są maksymalny czas trwania leczenia pacjenta oraz dostrzeżony w innych badaniach powód do obaw.

« Powrót do indeksu słownika