badania potwierdzające

« Powrót do indeksu słownika

Są to badania przeprowadzane w fazie III klinicznego opracowywania leku. Ich celem jest potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w dużej populacji pacjentów. Mogą one być prowadzone na tysiącach pacjentów, w wielu krajach; ich efektywny przebieg wymaga ogromnych umiejętności, w związku z czym wymagają wielu zasobów i są czasochłonne. Są największą, najbardziej skomplikowaną i najdroższą częścią opracowywania leku.

« Powrót do indeksu słownika