Badanie adaptacyjne

« Powrót do indeksu słownika

Możliwość modyfikacji trwającego badania klinicznego staje się coraz częstsza i jest określana jako badanie adaptacyjne. Dane są oceniane przed zakończeniem badania. Takie podejście nosi nazwę analizy pośredniej, którą można przeprowadzać w wielu punktach czasowych. Zależnie od okoliczności, może to prowadzić do takich zmian w badaniu, jak przerwanie leczenia w jednej grupie lub zmiana liczby uczestników w grupie. Planowana liczba uczestników może zostać zmniejszona, jeśli analiza pośrednia wykaże, że mniejsza próba nadal pozwoli uzyskać ważne wyniki. Możliwe jest także zwiększenie wielkości próby, jeśli pozwoli to na uzyskanie ważnego lub wiarygodnego wyniku w bardziej akceptowalnym czasie.

Badanie adaptacyjne pozwala zaoszczędzić czas i zasoby, a także może zmniejszyć narażenie uczestników badania na gorsze metody leczenia.

Analizy pośrednie i wszelkie przewidywane zmiany w badaniu powinny zostać opisane i uzasadnione w protokole badania.

« Powrót do indeksu słownika