Badania toksyczności reprodukcyjnej

« Powrót do indeksu słownika

Badania toksyczności reprodukcyjnej zajmują się negatywnymi efektami stosowania nowego leku, które zaburzają prawidłowe funkcje seksualne i rozrodcze u dorosłych mężczyzn i kobiet. Takie negatywne skutki obejmują niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, jak również toksyczność rozwojową u potomstwa.

« Powrót do indeksu słownika