Badania kohortowe

« Powrót do indeksu słownika

Badania kohortowe są stosowane w celu poznania często występujących chorób, ich przyczyn i rokowań. Kohorty to grupy osób wybieranych na podstawie pewnych wspólnych cech. Na przykład, jeśli podejrzewa się, że chorobę powoduje narażenie na jakiś czynniki ryzyka, na przykład dym papierosowy, można wybrać kohortę, w której jedna grupa była na niego narażona, a druga nie. Następnie bada się obie grupy pod kątem występowania oznak lub objawów choroby.

Badania kohortowe mogą być prospektywne (kohorty są ustanawiane przed wystąpieniem oznak choroby, a następnie obserwowane) lub retrospektywne (z wykorzystaniem danych zbieranych wcześniej, często przez dłuższy czas).

Badania kohortowe są jednym z rodzajów badań obserwacyjnych, w których nie ma miejsca żadna interwencja badacza (np. podawanie leku).

Badania kohortowe są przydatne w sytuacjach, w których przeprowadzenie badania randomizowanego (z losowym przydziałem uczestników badania do grup badanych) z grupą kontrolną byłoby nieetyczne. Na przykład celowe narażanie ludzi na działanie dymu z papierosów lub azbestu byłoby nieetyczne, toteż nie można tego robić.

« Powrót do indeksu słownika