Badacz

« Back to Glossary Index

Badacz w badaniu klinicznym jest odpowiedzialny za przeprowadzenie badania w ośrodku badania. Jeśli badanie jest przeprowadzane przez zespół osób w ośrodku badania, badacz jest liderem biorącym odpowiedzialność za zespół i nazywa się go wtedy głównym badaczem.

« Back to Glossary Index