Badanie asocjacyjne całego genomu

« Powrót do indeksu słownika

Badanie asocjacyjne całego genomu (badanie GWA) to metoda umożliwiająca szybkie wyszukiwanie markerów w całym DNA (genomie) wielu osób w celu znalezienia mutacji genetycznych związanych z daną chorobą. Po zidentyfikowaniu asocjacji genetycznych badacze mogą wykorzystać uzyskane informacje do opracowania lepszych strategii leczenia i profilaktyki złożonych chorób, takich jak astma, rak lub cukrzyca.

Dzięki Projektowi Poznania Ludzkiego Genomu (ang. Human Genome Project) badacze mogą korzystać obecnie z narzędzi badawczych, takich jak komputerowe bazy danych zawierające sekwencję genomu ludzkiego, mapa ludzkiej zmienności genetycznej i nowych technologii pozwalających szybko i dokładnie badać próbki z całego genomu pod kątem mutacji genetycznych powodujących chorobę.

« Powrót do indeksu słownika