Kategori – Regulatoriska frågeställningar

Visar 27 resultat 

Godkännande för försäljning

Innan en läkemedelsprodukt får marknadsföras och säljas måste ett godkännande för försäljning erhållas från tillämpliga nationella behöriga myndigheter.Processen för ansökan om godkännande för försäljning kan följa en av två...

Läs mer »

Ansökningar om godkännande för försäljning

Det slutliga målet för läkemedelsutvecklingsprocesser är att få ett godkännande att sälja den nya läkemedelsprodukten – ett godkännande för försäljning.Detta bör integreras i alla steg under läkemedelsproduktens livscykel.En ansökan...

Läs mer »

Användning av humanitära skäl

Vad är användning av humanitära skäl? Begreppet “användning av humanitära skäl” avser särskilda program som inrättas för att ge patienter tillgång till ej godkända läkemedel.Detta kan framför allt vara...

Läs mer »

Förfalskade läkemedel

Ett förfalskat läkemedel är en förfalskning som utges för att vara ett riktigt, godkänt läkemedel men som innehåller undermåliga eller förfalskade beståndsdelar, inga beståndsdelar alls eller beståndsdelar i fel...

Läs mer »

Godkännande av kliniska prövningar i Europa

För att få en klinisk prövningsansökan godkänd måste en klinisk prövningsansökan lämnas in till tillsynsmyndigheter och en forskningsetisk kommitté som granskar protokollet och ger ett positivt eller negativt utlåtande.Detta...

Läs mer »

Läkemedelsreglering i Europa

Läkemedelsregleringen utgör grunden för att säkerställa att endast läkemedel av hög kvalitet får säljas.I Europa föreslår Europeiska kommissionen lagstiftning på hög nivå i form av förordningar och direktiv.Europeiska läkemedelsmyndigheten...

Läs mer »

Hur regleras läkemedel?

Ett läkemedel får inte marknadsföras i EU förrän företaget har fått ett godkännande för försäljning för läkemedlet från ansvarig tillsynsmyndighet.Godkännanden för försäljning ges till läkemedel som bevisats vara säkra,...

Läs mer »

Läkemedel för barn:pediatriskt prövningsprogram

Ett pediatriskt prövningsprogram (PIP) måste skickas in för att ett läkemedel ska godkännas för användning hos barn.PIP genomgår en granskningsprocess och säkerställer att den pediatriska utvecklingen sker vid rätt...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search