Kategoria — Bezpieczeństwo stosowania leków

widoczny 18 wyniki 

Sfałszowane leki

Sfałszowane leki to leki, które podszywają się pod prawdziwe leki z pozwoleniem, ale zawierają słabej jakości lub podrobione składniki, nie zawierają ich wcale lub zawierają je w niewłaściwej dawce...

Czytaj więcej »

Komunikat o bezpieczeństwie

Komunikat o bezpieczeństwie jest sposobem przekazywania informacji o działaniach niepożądanych organom regulacyjnym, podmiotom służby zdrowia i pacjentom. Komunikaty o bezpieczeństwie są przekazywane przez podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie...

Czytaj więcej »

Dobre praktyki — GxP

Skrót GxP oznacza ogólnie dobre praktyki, a dokładniej szereg przepisów prawa, rozporządzeń i wytycznych, które regulują różne obszary badań, rozwoju, testowania, wytwarzania i dystrybucji leków. Zasady i wytyczne GxP gwarantują, że proces rozwoju...

Czytaj więcej »

Informowanie o ryzyku w przypadku leków

Informowanie o ryzyku jest to dwustronna wymiana informacji o zagrożeniach i korzyściach związanych ze stosowaniem leku. Pacjenci, firmy i władze ds. zdrowia publicznego odgrywają ważne role w informowaniu o...

Czytaj więcej »

Braki leków

Braki leków mogą wystąpić z wielu powodów i mogą mieć różny wpływ na pacjentów.

Czytaj więcej »

Stosowanie leku w niezarejestrowanych wskazaniach

Stosowanie leku u pacjenta w niezarejestrowanych wskazaniach jest to zastosowanie w sposób nieuwzględniony w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu i nieopisany szczegółowo w odpowiedniej Charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

Czytaj więcej »

Powiązane tagi

Search