Categorie - Veiligheid van geneesmiddelen

Weergeven 13 resultaten 

Risicocommunicatie in de geneeskunde

Risicocommunicatie is een wederzijdse informatie-uitwisseling over de risico’s en voordelen van een geneesmiddel. Patiënten, bedrijven en gezondheidsautoriteiten moeten alle een belangrijke rol spelen bij risicocommunicatie en -management.

Lees meer »

‘Off-label’-gebruik

‘Off-label’-gebruik van een geneesmiddel is het gebruik van een goedgekeurd geneesmiddel door een zorgprofessional voor de behandeling van een patiënt op een manier die niet valt onder de vergunning...

Lees meer »

Geneesmiddelentekorten

Een tekort aan geneesmiddelen kan vele oorzaken hebben en kan veel uiteenlopende gevolgen hebben voor patiënten.

Lees meer »

Informatie over geneeskundige producten

Informatie over geneeskundige producten wordt op verschillende, nauwkeurig gereguleerde manieren aan patiënten en zorgverleners aangeboden. Hieronder vallen etikettering, bijsluiters en de samenvatting van de productkenmerken.

Lees meer »

EudraVigilance

EudraVigilance is een informatiesysteem op internet van de EU. Het is opgezet voor het beheer van gegevens afkomstig uit veiligheidsrapportages die door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zijn opgesteld en...

Lees meer »

Principes van risicobeheersing

Risicomanagement is belangrijk bij geneesmiddelenontwikkeling en geneesmiddelenbewaking om crisissituaties en schadelijke gevolgen te vermijden. Er zijn diverse soorten risico’s; strategieën voor risicomanagement moeten deze beoordelen en minimaliseren, en afwegen...

Lees meer »

Gerelateerde tags

Zoeken