Kategori – Läkemedelssäkerhet

Visar 18 resultat 

God sed – GxP (good practice)

GxP är en förkortning för allmän god sed som hänvisar till en rad lagar, regler och riktlinjer som styr olika områden inom forskning, utveckling, testning, tillverkning och distribution av...

Läs mer »

Studietyper i tidig klinisk utveckling

Tidiga kliniska prövningar (fas I och II) måste framför allt fastställa att ett prövningsläkemedel är säkert för människor, samt visa att läkemedlet är effektivt mot den avsedda sjukdom eller det...

Läs mer »

Säkerhetskommunikation

Säkerhetskommunikation avser informera tillsynsmyndigheter, vårdgivare och patienter om biverkningar och eventuell ny säkerhetsrelaterad information.Säkerhetskommunikation tillhandahålls av innehavare av godkännande för försäljning och hälsovårdsmyndigheter, och kan omfatta restriktioner, kontraindikationer, dosbegränsningar,...

Läs mer »

Startpaket för minikurs – Läkemedelssäkerhet

Startpaketen innehåller länkar till relevant bakgrundsinformation i verktygslådan och tillhörande PowerPoint-presentationer och media för att förbereda en endags- eller flerdagsutbildning om patientdelaktighet i arbetet med läkemedelssäkerhet.

Läs mer »

Förfalskade läkemedel

Ett förfalskat läkemedel är en förfalskning som utges för att vara ett riktigt, godkänt läkemedel men som innehåller undermåliga eller förfalskade beståndsdelar, inga beståndsdelar alls eller beståndsdelar i fel...

Läs mer »

Framställa ett läkemedel.Steg 10:Livscykelhantering

Aktiviteter för livscykelhantering påbörjas så snart som ett läkemedel får ett godkännande från tillsynsmyndigheterna.Forskning på läkemedlet fortsätter för att samla in ytterligare data om säkerhet och undersöka andra möjliga...

Läs mer »

Principer för riskhantering

Riskhantering är viktigt vid läkemedelsutveckling och säkerhetsövervakning för att förhindra krissituationer och skadliga konsekvenser.Det finns olika typer av risker. Riskhanteringsstrategier ska användas för att bedöma och minimera dessa, samt...

Läs mer »

Relaterade taggar

Search