Kategori – Lægemidlers sikkerhed

Viser 9 resultater 

Minikursus-startsæt – Lægemiddelsikkerhed

Startsættene giver dig links til relevant baggrundsinformation i værktøjskassen Toolbox og tilhørende PowerPoint-slidedesign og medier, så du kan forberede et endags- eller flerdageskursus om patientinddragelse i lægemiddelsikkerhed.

Læs mere »

Kommunikation om risikoen ved lægemidler

Risikokommunikation er tovejsudveksling af information om risici og fordele ved et lægemiddel. Patienter, virksomheder og sundhedsmyndigheder har alle en vigtig rolle at varetage i forbindelse med risikokommunikation og -styring.

Læs mere »

Principper for risikostyring

Risikostyring er vigtigt i udviklingen af lægemidler og lægemiddelovervågning for at undgå krisesituationer og skadelige konsekvenser. Der er forskellige typer risici. Risikostyringsstrategier skal vurdere og minimere disse og afveje...

Læs mere »

Lægemidlers virkning og sikkerhed

Lægemidler skal have den rigtige balance mellem virkning og sikkerhed og mellem fordele og risici. Et lægemiddels sikkerhed og virkning testes grundigt under dets udvikling og overvåges omhyggeligt, efter...

Læs mere »

Relaterede tags

Search